PRISIDĖJĘ PRIE VYČIO

Lenkiame galvas žemai tiems, kurie tiki Lietuvos tauta ir jos didžiais simboliais. Vyčio skulptūrą prisimins kartos ir šimtmečiai, o jo šaknys bus giliai įremtos į mūsų tautą, kaip vieningumo simbolis. Ačiū Jums.

PAAUKOJUSIŲJŲ SĄRAŠAS

55,000 eurų  

UAB „Lietpak” (Vilnius, dir. Pranas Kiznis)

20,000 eurų  

UAB “Projektana” (Kaunas, dir. Raimonda Macevičiūtė) – padovanoti pamatai skulptūrai

15,000 eurų    

AB “Kauno tiltai” (Kaunas, dir. Aldas Rusevičius)

UAB “Autokausta” (Kaunas, dir. Juozas Kriaučiūnas)

10,000 eurų                     

UAB “Vyčio komisarai” (Kaunas, dir. Vytautas Kružikas) – statybvietės apsauga

10,000 dolerių                     

Donatas Januta (JAV, Kaliformija)

5,000 eurų    

Eglė ir Artūras Rakauskai (Kaunas)

UAB “Valius” (Vilnius, vad. Arūnas Valinskas)

UAB “Laboratorinių bandymų centras” (Kaunas, dir. Gediminas Kunčinas)

4,000 eurų    

UAB “Femtika” (Vilnius, vad. Vidmantas Šakalys, Valdas Monkus) – Vyčio sukūrimas nano technologijomis

3,500 eurų    

Rasa ir Raimundas Petrikai (Kaunas)

Povilas Giedrys (Lapės, Kauno raj.)

Vytautas Mickūnas (Kaunas)

3,100 eurų    

Pranas ir Andrius Kizniai (Vilnius)

Rima ir Kęstutis Dagiliai (Kauno raj.)

Liuminata ir Gedvydas Vainauskai (Vilnius)

Zigmantas Dargevičius (Kaunas)

Rolandas Aglinskas (Kaunas)

Edmundas Armoška (Vilnius)

3,000 eurų    

UAB Naujoji Aleksoto statyba (Kaunas, dir. Valdas Zigmanta)

UAB “Inti” (Kaunas, dir. Eduardas Černulis)

AB “Lifosa” (Kėdainiai, dir. Jonas Dastikas)

Jūrų krovinių kompanija “Bega” (Klaipėda, prez. Aloyzas Kuzmarskis)

UAB “SMS-Eligita” (Kaunas, dir. Rasa Sabonienė)

2,500 eurų    

UAB “ACME grupė” (Kaunas, dir. Tomas Palšis)

2,000 eurų    

UAB “Eiginta” (Kaunas, dir. Gintaras Akstinas)

UAB “Vičiūnų grupė” (Kaunas, vad. Šarūnas Matijošaitis)

Bendrovė “Moderne Group AS” (Norvegija, vad. Evaldas Bružas)

1,984 eurai    

UAB “Kauno kranai” (vad. Andrius Lukševičius) – nemokamas įrengimų panaudojimas statybai

1,500 eurų    

Vytenis Andriukaitis (Briuselis, visos Andriukaičių šeimos - ir Alfonso, Liudos, Petro ir Vytenio bei jų atžalų auka)

UAB „Nemuno banga” (Lentvaris, dir. Jonas Tučinskas)

1,270 eurų    

Dr. Viktoras Stankus (Klivlendas, JAV, skiriama tėvų Igno Stankaus (Stankevičiaus) ir Marijos Vitvitckaitės, broliuko Zinuko, brolio Juliaus ir jo dukrelės Kristinos atminimui)

1,200 eurų    

UAB “Serfas” (Kaunas, dir. Saulius Valunta)

UAB “Plastena” (Kauno raj., vad. Gintautas Vasiliauskas, Nerijus Raulynaitis, Gintaras Žumbakys)

1,111 eurų    

UAB “Elmova” (Kaunas, dir. Audrius Lingė)

1,100 eurų    

UAB “Delta Tours” (Kaunas, dir. Vaidotas Lasauskas)

1,001 eurų    

Bendrovė “SDG” (Kaunas, dir. Eduardas Jasas)

1,000 eurų    

Alma ir Valdas Adamkai (Vilnius)

Aleksandras Ambrazevicius (Vilnius)

Pranas Vičiulis (Kaunas)

Prof. Adolfas Laimutis Telksnys (Vilnius)

Algirdas Kaušpėdas (Vilnius)

Dabašinskų šeima (Vilnius)

UAB „Plentprojektas” (Vilnius, dir. Audrutė Sirtautienė)

UAB „Juragiai” (Kauno raj.  , vad. Antanas Maknavičius)

UAB “Kauno Doleta” (dir. Eugenijus Sadauskas)

UAB “Metga” (Kaunas, dir. Fausta Šeputytė)

UAB “Margūnas” (Kaunas, dir. Vilius Milčius)

AB “Freda” (Kaunas, dir. Antanas Ėmužis)

AB “Ortopedijos technika” (Kaunas, vad. Rasa Petrikienė)

UAB “Drabužiai reklamai” (Kaunas, dir. Arvydas Plikūnas)

UAB “Eoltas” (Kaunas, dir. Alvydas Skėrys)

UAB “Transrifus” (Kauno raj., dir. Žilvinas Bliujus)

UAB “Kauno šilas” (Kaunas, vad. Gediminas Žukas)

UAB “IN RE” (Vilnius, vad. Vladimir Popov) – dalyvavimas nano Vyčio kūrime

UAB “Kauno liftai” (vad. Jonas Guzavičius)

Rimantas, Violeta ir Vytautas Dirvoniai (Čikaga, JAV)

1,000 dolerių                     

Jonas Kaminskas (JAV, Čikaga)

Birutė Bulotaitė (JAV, Čikaga)

Elona ir Rimas Vaišniai (JAV)

Knights of Lithuania Foundation (JAV)

777,77 eurų       

Auksė, Darius, Joringis, Vakarė ir Vėjas Barysai (Kaunas)

600 eurų       

Kun. Nerijus Pipiras (Kaunas)

555 eurai       

Kristina, Darius ir Vėjas Armonai (Kaunas)

550 eurų       

UAB “Bendrieji statybų projektai” (Kaunas, vad. Darius Pupelis)

500 eurų       

Henrikas Juškevičius (Paryžius)

Vilius Kavaliauskas (Vilnius)

Leonardas Raimundas Vaitys (Vilnius)

Vygaudas Ušackas (Maskva-Kaunas)

LAGA grupė (Vilnius)

Kęstutis Akelaitis (Vilnius)

Gintaras Čaikauskas (Vilnius)

Julija ir Stanislovas Tamošaičiai (Vilnius)

Ona Eyre (Vilnius)

Petras Jonušas (Vilnius)

Janina ir Adolfas Šleževičiai (Vilnius)

Vytautas Baršys (Vilnius)

UAB “Daimanta” (Vilnius, dir. Dainius Abramavičius)

UAB “Kauno keliai” (Kaunas, dir. Ramūnas Šilinis)

UAB “Aurika” (Kaunas, dir. Arūnas Akstinas)

Birutė ir Vidmantas Senkai (Marijampolė)

UAB “Ave-Matrox” (Kaunas, dir. Kęstutis Stragys)

Kun. Robertas Urbonavičius (Ukmergė)

Arvydas Plikūnas (Kaunas)

UAB “Baldžiai” (Kaunas, dir. Robertas Kavaliūnas)

Birutė ir Saulius Džiugeliai (Vilnius)

Asociacija “Šv. Adalberto – LDK riterių ordinas“ (Vilnius, vad. Artūras Giedraitis)

UAB „Daisena“ (Kaunas, dir. Audrius Linauskas)

UAB „Kauno hidrogeologija“ (Kauno raj., dir. Algirdas Čepulis)

Tomas Palšis (Kaunas)

Irena ir Viktoras Pranckiečiai (Kauno raj.)

Irena ir Henrikas Urbštai (Kaunas)

UAB „Autotoja“ (Kaunas, dir. Vytautas Naujalis)

UAB „Širmulis“ (Kauno raj., dir. Raimondas Širmulis)

Nijolė ir Antanas Butkai (Kaunas)

Sinilga ir Eduardas Černuliai (Kaunas)

Cibulskių šeima (Kaunas)

Vidmantas Martikonis (Vilnius)

Visuomeninė organizacija „Vilnoja“ (Vilniaus raj., vad. Vidmantas Martikonis)

UAB „Litchema“ (Kaunas, vad. Marius Mušauskas)

Laima ir Rolandas Paksai (Vilnius)

Zita ir Artūras Baužos (Kaunas)

Valdemara, Milgaudas ir Gabrielė Veselkai (Kaunas)

Laimutė, Bronius ir Dalius Matkevičiai (Žąsliai, Kaišiadorių raj.)

UAB „AES Group“ (Kaunas, vad. Vainius Andriūnas)

500 dolerių

Dalia R. Jakas (JAV)

Ingrid Jodele (JAV)

Birutė ir Kęstutis Tautvydai (JAV)

458,10 eurų

Janina ir Albertas Vitartai (Radviliškis)

450 eurų

Rima Julė ir Algirdas Žemaitaičiai (Kaunas)

400 eurų

Sigitas Tamkevičius (Kaunas)

Povilas Strolys (Kaunas)

Zenonas Grigošaitis (Vilnius)

350 eurų

Generolo Povilo Plechavičiaus Vietinės rinktinės karių savanorių sąjunga (Kaunas, ižd. Teofilis Pilka)

333 eurai

Gintaras, Gintarė, Gasparas, Gabija, Liepa Žumbakiai (Kaunas)

300 eurų

Virgilijus Poviliūnas (Trakai)

Dalia Proškinaitė ir Vytautas Sviderskis (Vilnius)

Mireta, Robertas, Giedrė ir Benediktas Knispeliai (Kaunas)

UAB Duventa (Utena, dir. Rimantas Šiaučiūnas)

UAB “Garlita” (Kauno raj., dir. Juozas Martikaitis)

Vladas Algirdas Šemeta (Vilnius)

Kauno apskrities Bajorų draugija (vad. Jovita Antanaitienė)

UAB “Romega” (Kauno raj., dir. Romanas Čiupkevičius)

Donatas Sarapinas (Kaunas)

Slaminskų šeima (Kaunas)

Regimantas Buožius (Kaunas)

Kristina ir Artūras Budreikos (Kaunas)

Janina ir Bronius Bradauskai (Prienai)

290 eurų

Vilniaus “Rotary” klubas

260 eurų

Eugenijus Sadauskas (Kauno raj.)

Aurelija ir Valerijus Makūnai (Kauno raj.)

256 eurai

UAB „Indeform“ (Kaunas, vad. Algirdas Noreika)

255 eurai

Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba (pirm. Raimundas Kaminskas)

250 eurų

Juozas Krikščiūnas (Vilnius)

Valentinas Mačiulis (Vilnius)

Gražina ir Vytautas Garbeniai (Kauno raj.)

Algirdas Adamonis (Vilnius)

Vilniaus zanavykų draugija (Vilnius, pirm. Kęstutis Vaičiūnas)

Prof. Raimundas Jasinevičius (Kaunas)

Vladas Lašas (Kaunas)

Jolanta ir Vygintas Bubniai (Vilnius)

250 dolerių

Janina ir Narimantas Udriai (JAV)

Henry A. Satinskas (JAV)

234 eurai

Jolita ir Vigantas Vėbros (Kaunas)

230 eurų

Rymantas Gužulaitis (JAV, Indianapolis)

222 eurai

Antanas Maknavičius (Kauno raj.)

220 eurų

Rita ir Vytautas Janilioniai (Kaunas)

205 eurai

Ligita Valalytė (Kaunas)

202 eurai

Liongina ir Antanas Vaideliai (Kaunas)

200 eurų 

Gražina Drėmaitė (Vilnius)

Valentinas Juškevičius

Juozas Olekas (Vilnius)

Paulius Girčys (Vilnius)

Saulius Žalnora (Kaunas)

Aušra Abraitienė (Kaunas)

Ferdinandas Vaitiekūnas (Vilnius)

Vaiva ir Alikas Ščitai (Vilnius)

Lijana ir Rolandas Zvicevičiai (Kaunas)

UAB Keseta – Martynas Vristiukas (Kaunas)

Alfonsas Čelka (Kaunas)

Egidija ir Edgaras Šakiai (Pakruojo raj.)

Antanas Černiauskas (Panevėžys)

Liudas Šulinskas (Kaunas)

Ramutis Alis Skorupskas (Kaunas)

Rimgaudas Kerpauskas (Kaunas)

Vytautas Butkevičius (Varėnos raj.)

UAB “VAP Glass” (Kaunas, dir. Vilmantas Jurgelionis)

UAB “Tector” (Vilnius, dir. Dainius Šimoniūtis)

UAB “Eismo juosta” (Kaunas, dir. Laimutė Visockienė)

Mindaugas Misiūnas (Kaunas)

UAB “Sanveda” (Kaunas, dir. Nijolė Ivančikienė)

Skaidra ir Aidas Valiukevičiai (Kaunas)

Laima ir Virgilijus Tikuišiai (Šveicarija)

Pranas Grybauskas (Kaunas)

Kubiliūnų ir Pakštų šeimos (Pasnevėžys-Kaunas)

Antanas Gedvilas

Izolina Genienė (Kaunas)

Raimondas Blaževičius (Kaunas)

Danutė ir Romualdas Jukniai (Kauno raj.)

Zita ir Algirdas Minkevičiai (Kaunas)

Jurgita, Rolandas, Mantvidas ir Einaras Kairiai (Kaunas)

Jonas Žiemys (Kaunas)

Robertas Jurša

Virginija ir Gintautas Ruminai (Kaunas)

Ramunė ir Mindaugas Bičkauskai (Kaunas)

UAB “Brūzgos dirbtuvės” (Marijampolė, vad. Arūnas Brūzga)

Joana ir Vilius Grabauskai (Kulautuva, Kauno raj.)

170 eurų

Urtė ir Elzė Maročkaitės

150 eurų

Gediminas Paviržis (Vilnius)

Tomas Trainys (Kaunas)

Arūnas Ševerenka (Kaunas)

Giedrė Bučinskaitė, Gintautas Bučinskas, Danguolė Bučinskaitė (Kaunas)

Audris Kopustinskas (Kaunas)

Danielė ir Jokūbas Cikanavičiai (Kauno raj.)

Nomeda Palačionienė (Kaunas)

Virginija Jankauskaitė (Kauno raj.)

Šarūnas Birutis (Vilnius)

150 dolerių

Dr. Gytis R. Udrys (JAV)

Salomėja Garolis (JAV)

142 eurai

“Kauno švaros” darbuotojų profesinė sąjunga (pirm. Algis Milčius)

133 eurai

Lazdijų kultūros centras

123,45 euro

Danutė, Giedrė, Juozas, Martynas ir Adam Rageliai (Jonava)

Vykintas Ziberkas (Kaunas)

120 eurų

Vida ir Juozas Mikutavičiai (Vilnius-Lazdijai)

Simona ir Leonas Milčiai (Kauno raj.)

S.Rakūno TŪB “Talja” (Kaunas, dir. Saulius Rakūnas)

112 eurų

Agnė Minkauskaitė ir Tomas Tamošaitis (Vilnius)

111 eurų

Albertas Cikanavičius (Kauno raj.)

Linas Butkus (Ringaudai, Kauno raj.)

Marija ir Vaidas Kadikinai (Vilnius)

UAB “Mojo lounge Kaunas” (vad. Martynas Vildžiūnas ir Giedrius Ambazevičius)

Individuali įmonė “Galvijas” (Raseinių raj., vad. Virginijus Bielskis)

110 eurų

Daiva ir Egidijus Buikai (Kaunas)

Komisaras Gediminas Žemaitis (Kaunas)

Denis Bronštein ir Gediminas Miliauskas (Klaipėda)

107 eurai

Jolanta ir Saulius Žemaičiai (Kaunas)

101 euras

Sidona Sventickienė (Marijampolė)

Monika ir Antanas Etneriai (Kaunas)

100 eurų

Egidijus Bičkauskas (Vilnius)

Albina Šiupinienė (Vilnius)

Kęstutis Marcinkevičius (Vilnius)

Romas Edwin Schiller (Vokietija, Frankfurtas)

Česlovas Jezerskas (Druskininkai)

Petras Klimas (Paryžius, Prancūzija)   

Danguolė Morkūnaitė       

Arvydas Pocius (Bukareštas)

Edvardas Macijauskas

Evaldas Židonis (Šiauliai)

Elvyra Anelė Valiukaitė (Kaunas)

Juozas Kuodis

Dainius Tvarijonas (Utena)

Henrika Almonaitienė (Vilnius)

Vaidotas Sliesoriūnas (Vilnius)

Zenonas Rakauskas (94 metų)

Vytautas Jonas Šliūpas (JAV, Kalifornija)

Aldona Emilija Juozeliūnienė

Mantas Naujokaitis

Aldona Poviliūnienė (Vievis)

Saulius Bradulskis (Kauno raj.)

Aloyzas ir Birutė Každailevičiai (Klaipėda)

Marius Grajauskas (Vilnius, UAB Euroconsult)

Almantas Žalys (Bostonas, Jungtinė Karalystė)

Agnė Zuokienė (Vilnius)

Juozas Vyšniauskis

Dainoras Bradauskas (Vilnius)

Martynas Vristiukas (Islandija-Kaunas)

Kazimieras Mickevičius (Nauj. Akmenė)

Ramūnas Bankauskas (Kauno raj.)

Robertas Knispelis (Kaunas)

Mindaugas Skvarnavičius (Kaunas)

UAB Vištyčio kempingas “Pušelė” (dir. Vidas Venckevičius)

Sigitas Patalauskas (Vilnius)

Laurynas ir Vilius Misevičiai (Kaunas)

Edmundas Jaudzemas (Norvegija)

Karolina Rimkevičiūtė

Laura ir Jonas Janušauskai

Ona Laimutė Liutkienė (Kaunas)

Vylius Leišys

Danutė ir Vitalis Juškos (Vilnius)

Jurgis Gubaras (Kaunas)

Edvardas Šinkūnas

Račkauskų šeima

Steponas Vaičiulis

Vytuolis Valūnas (Lazdijai)

Albinas Zalatorius (Kaunas)

Zita ir Zigmas Vyšniauskai (Vilnius)

Roma Kalėdienė (Kauno raj.)

Marius Mačiūta (Vilnius) 8606-14569

Audronė Zabulienė (Kaunas)

Gintaras Vitulskis (Kaunas)

Saulius Dumbliauskas (Kaunas)

Stefanija Imbrasienė (Kaunas)

Ina Kasputienė (Kaunas)

Donatas Janulionis (Kaunas)

Jonas Ramanauskas (Hammond, JAV)

Vytautas Kurklietis (Kaunas)

Zofija Bašurova (Kaunas)

Algirdas Butkevičius (Vilnius)

Algirdas Čepulis (Kauno raj.)

Danielius Makulavičius (Kaunas)

Elzė Grigelytė (Kaunas)

Mindaugas Grigelis (Kaunas)

Tomas Mencevičius (Kaunas)

Vytis Kopustinskas (Kaunas)

Gediminas Žurauskas (Kaunas)

Gintarė Stanienė (Kaunas)

Algimantas Špėlis (Kaunas)

Gintarė Špėlytė (Kaunas)

Rotary klubas “Dipolis” (Vilnius)

Gražina ir Ričardas Aleknai (Kaunas)

Auksė ir Paulius Kibišos (Vilnius)

Neringa ir Andrius Arminaičiai (Kaunas)

Rimonta Liubinskienė (Kaunas)

Arvydas Virkutis (Vilnius)

Valdas Pyragas (Kaunas)

Edmundas Kaučikas (Kaunas)

Paulius Egidijus Kovas

Vitalija ir Tomas Žibai (Kaunas)

Gediminas Jankus (Kaunas)

Lėja Snapkauskaitė (Kauno raj.)

Steponas Snapkauskas (Kauno raj.)

Daugirdas Snapkauskas (Kauno raj.)

Nojus Šuopys (Kaunas)

Saulė ir Linas Vingeliai (Vilnius)

Petras Grigas

Birutė Majorova (Vilnius)

Vykintas Boleslovas Matuzevičius

Regina ir Viktoras Ramutis Atstupėnai (Kaunas)

Arvydas Kazakevičius (Kaunas)

Jūratė ir Česlovas Norvaišos (Kaunas)

Neringa Miknevičiūtė ir Andrius Žindžius (Kauno raj.)

Kristina Žutautas (Torontas, Kanada)

Regina ir Vytautas Armoškos (Kaunas)

Robertas Vaitkevičius

Povilas Šeštokas (Kaunas)

Rasa ir Rytis Saboniai (Kaunas)

Marija ir Ernestas Balčiai (Kaunas)

Eugenija Abulleef (Kaunas, tėvo tremtinio Vytauto Ambrazevičiaus ir Rešiotuose sušaudyto senelio Vinco Ambrazevičiaus atminimui)

Arvydas Juozaitis (Klaipėda)

Stefanija Imbrasienė

Rytis Ivoška (Kauno raj., Raudondvaris)

UAB „Aviaeuropa“ (Kaunas, dir. Karolis Čelka)

Vytautas Žitkus (Birštonas)

Aurelija ir Vytautas Zabielskai (Marijampolė)

Zenonas Paukštaitis (Kaunas)

Lietuvos aristokratų sąjunga (Kaunas, vad. Andrius Krivickas)

Vidmantas Uža

Irena ir Algis Butkevičiai (Kaunas, senelio – dukart Vyčio Kryžiaus kavalieriaus pulkininko Liudo Butkevičiaus atminimui)

Robertas Bradauskas (Kaunas)

Renata, Gytis ir Markas Mikučiūnai (Vilniaus raj.)

Audra ir Edmundas Rekščiai (Kaunas)

Rūta ir Gintautas Garšvai (Kaunas)

Laimutė, Eglė ir Vytautas Rimšai (Kaišiadorių raj)

Irena ir Julius Misevičiai (Ramučiai, Kauno raj.)

Vita ir Vitas Riškevičiai (Kauno raj.)

Aivaras Krasuckas (Kaunas)

Daiva ir Valdas Kancevičiai (Varėnos raj.)

Darius Adomėnas (Kaunas)

Vilma, Jonas, Elzė, Anelė  ir Juozas Pranskaičiai (Kaunas)

Algimantas Stalilionis (Panevėžys)

Kazimieras Senkus, Luka Senkutė, Jonas Senkus, Rimgailė Radžiūnaitė (Mastaičiai, Kauno raj.)

Ramunė Romeikienė (Kaunas, senelio Lietuvos karininko Prano Voleišio atminimui)

Vytautas Jonas Jankauskas (Šiauliai)

Ona Kraujalienė (Kaunas)

Laimutė ir Ramūnas Vaideliai (Kaunas)

Raimundas Charževskis (Kaunas)

Lauras Stacevičius (Kaunas)

Rūta Balužienė (Kaunas)

UAB „VT Klinika“ (Kaunas, vad. Tadas Charževskis)

Vaidas Sinkevičius

Birutė ir Valdemaras Vareikos (Jonava)

Artūras Poviliūnas (Vilnius)

UAB „Tavydas“ (Kaunas)

Minvydas, Rita, Mindaugas, Manuela, Matas, Gediminas, Milda, Gabija Mikalauskai

Dalia ir Jonas Audėjaičiai (Kaunas)

Ina ir Albertas Zenteliai (Raseiniai)

Darius Korys (Vilnius)

Martynas Junevičius (Kaunas)

Giedrė ir Albertas Mozūrai (Jonava)

Antanina Neringa Geležauskaitė

Alvydas Šinkūnas (Vilnius)

UAB „Tavydas“ (Kaunas, vad. Vidmantas Talalas)

Neringa ir Kęstutis Ivanauskai (Kaunas)

100 dolerių

Sigita Šimkuvienė-Rosen (JAV)

Dr. Romualdas Kriaučiūnas (JAV)

E. N. Radvenis (JAV)

77 eurai

Edvinas Garalis (Kauno raj.)

75 eurai

Vigmantas Kažukauskas (Vilnius)

Aina ir Artūras Pranauskai (Panevėžys)

70 eurų

Vytautas Kantautas (Kaunas)

66 eurai

Laura, Aurelijus ir Liepa Kavaliauskai (Kaunas)

60 eurų

Halina Haak (Klaipėda)

Vytautas Butkus (Klaipėda)

Egidijus Palaima (Kaunas)

Daiva ir Paulius Rinkevičiai (Kaunas)

Kristina Achramavičienė

57 eurai

Mantvydas Kazakevičius (Kaunas)

56 eurai

Vilma, Vincentas ir Vidmantas Vitkauskai (Kauno raj.)

55 eurai

Saulius Misiukas (Vilnius)

Birutė Veronika ir Kristijonas Rimantas Zvicevičiai (Kaunas)

Živilė Vyšniauskaitė ir Justas Zvicevičius (Kaunas)

Algirdas-Justas Klepackas ir Adrija Klepackaitė (Kauno raj.)

Deivis Jurkevičius (Dublinas, Airija)

53 eurai

Arvydas Povilaitis (Kaunas)

51 euras

Vidmantas Sadauskas (Klaipėda)

Mindaugas Štelemėkas (Kaunas)

Elena, Vytas ir Martynas Morkūnai

50 eurų

Algimantas Jankauskas (Vilnius)

Birutė Rutkauskienė

Anelė Meilutė  

Izabelė Kairiukštytė (Kaunas)

Bonifacas Balandis

Jonas Griešius (Vilnius)

Reimundas Vingras (Šiauliai)

Robertas Petkevičius

Augustas Petroka (Vilnius)

Ieva Petrokaitė (Vilnius)

Laurynas Petroka (Vilnius)

Aldona ir Algis Daumantai

Pavelas Puzanas

Algirdas ir Aušrelė Mulevičiai (Pasvalio r.)

Danutė Ona Pieterienė (Šilalė)

Liutauras Breivė (Vilnius)

Algirdas Juodkazis (Vilnius)

Vilius Kryževičius

Pranas Gudynas (Vilnius)

Vida ir Algirdas Gamziukai (Kaunas)

Eduardas Pajarskas (Vilnius)

Sigitas Čirba (Vilnius)

Vytautas Butkus (Klaipėda)

Donatas, Živilė, Justas ir Jonas Kripaičiai

Rimantas Menčinskas (Vilnius)

Julijus Bazevičius (Kaunas)

Vilius Streckis (Vilnius)

Gediminas Gudonis (Vilnius)

Juozas Vičiauskas

Joana ir Julius Tamašai (Kuršėnai)

Gytis Ramoška (Kaunas)

Reda Žvirblytė

Jonas Varnas (Vilnius)

Danutė ir Antanas Vinkai (Vilnius)

Tomas Gužys (Jonavos raj.)

Darius Šumskis (Kaunas)

Rimutis Pūras (Kaunas)

Aleksandras Kerpauskas (Kaunas)

Amanda Makarevičienė (Kaunas)

Kęstutis Godvaišas (Kaunas)

Irena ir Henrikas Tamuliai (Kaunas)

Dovilė Krimelienė – Tamulių šeima (Kaunas)

Rimvydas Miliauskas

Rasa Gaižauskaite

Margarita Kamarauskaitė (Kaunas)

Aleksandras Fiodorovas (Kaunas)

Paulius Baltrušaitis (Kaunas)

Romanas Vičiūnas

Jūratė Minalgienė

Arvydas Pociūnas (Kaunas)

Tomas Mencevičius (Kaunas)

Kazimieras Čepulis

Marija Romualda Jankauskienė (Kaunas)

Albinas Kirvela (Kaunas)

Violeta ir Vytautas Zabielskai (Vilnius)

Justinas Gutparakis (Šiaulių raj.)

Algis Klimaitis (Viena, Austrija)

Regina Labanauskienė

Marius Torrau (Kaunas)

Laimonas Žukauskas

Vilhelminas Janušonis (Pasvalys)

Evaldas Janušonis (Pasvalys)

Edmundas Ganusauskas (Vilnius)

Petras Kumetas (Kelmės raj.)

Rasa Augutytė (Vilnius)

Ramūnas Mickevičius (Kaunas)

Jonas Dzedulionis (Kaunas)

Antanas Urbonas (Kaunas)

Birutė Orlauskienė (Kaunas)

Giedrius Lopata (Kaunas)

Audrius Lopata (Kaunas)

Emilija Giedraitytė (Vilnius)

Kornelija Vytautė Giedraitytė (Vilnius)

Ingrida ir Gediminas Aksenavičiai (Kaunas)

Donatas Večerskis (Kaunas)

Raimundas Kaminskas (Kaunas)

Alfonsas Stankevičius

Rasa Bylienė (Kaunas)

Albertas Jankauskas

Gražina Markevičienė (Kauno raj.)

Kęstutis Markevičius Jn. (Kauno raj.)

Kęstutis Markevičius (Kauno raj.)

Rimvydas Markevičius (Kauno raj.)

Ričardas Markevičęius (Kauno raj.)

Prof. Romualdas Deltuvas (Kaunas)

UAB “Teak Boats” (Kauno raj., dir. Stanislovas Butkevičius)

Simona ir Linas Černiauskai (Kaunas)

Jonas Petras Šošas (Kaunas)

Tomas Karčauskas (Šiauliai)

Paulina Paulavičienė (Kaunas)

Albina Morkevičienė

Vaidas Morkevičius

Liudvikas Lašas (Kaunas)

Veronika Aldona Kazragytė

Aldona Kairienė (Kaunas)

Rasa Jonušienė (Norvegija)

Mindaugas Vilkickas (Kaunas)

Benjaminas Lapė (Panevėžys)

Algimantas Cikanas (Alytaus raj.)

Prof. Arimantas Dumčius (Kaunas)

Herma ir Edmundas Kvietkauskai (Kelmė)

Mindaugas Kutulis (Marijampolė)

Leimoras Pranckevičius (Kaunas)

Giedrė, Mantas, Tauras, Nelė Bertauskiai (Kaunas)

Genutė ir Stanislovas Vitkai

Andrius Genevičius

Gražina Regina ir Viktoras Skokauskai (Panevėžys)

Lolita Keraitienė (Jonava)

Kęstutis Keraitis (Jonava)

Vijoleta ir Danius Kamanduliai (Jonava)

Nijolė ir Edmundas Varpiotai (Kauno raj.)

Ričardas Ratomskis (Kaunas)

Simona ir Paulius Bražiuliai (Kauno raj.)

Raimundas Mostautas (Kauno raj.)

Valda Šadzevičiūtė (Kaunas)

Petras Vičiulis

Jūratė ir Egidijus Bražiuliai (Kaunas)

Rimantas Dauginis (Kaunas)

Vidmantas Mažeika (Kauno raj. Zapyškis)

Renatas Dūda (Kaunas)

Loreta Knėpienė (Kaunas)

Violeta Nazarovaitienė-Abramaitienė (Kaunas)

Danutė ir Raimondas Kazys Stankai (Kaunas)

Albinas Čiurinskas

Jolanta Pivorienė (Kaunas)

Birūta Zita Povilonienė (Kaunas)

Birutė Vaitulionienė (Vilnius)

Sigita ir Tadas Antanaičiai (Liuksemburgas)

Tomas Pankrašovas (Kaunas)

Vaidotas Barcevičius (Kaunas)

Monika, Vytautas ir Herkus Januševičiai (Radviliškio raj. Baisogala)

Birutė ir prof. Aleksandras Vitkai (Kauno raj. Garliava)

Kun. gvardijonas Saulius Bytautas OFM (Kaunas)

Kun. kanauninkas Valius Zubavičius OP (Kaunas)

Mindaugas Bulota (Kaunas)

Ingrida Stankevičienė

Skirma ir Liudas Jakučioniai (Panevėžys)

Antanas Gediminas Adomaitis (Kazlų Rūda)

Egidijaus Dunskaus įmonė “EDS1” (Kaunas)

Reda Ivanauskaitė (Kaunas)

Valerija Bulotaitė (Kaunas)

Irmantas Galinis (Kaunas)

Arūnas Gedeikis (Kaunas)

Algirdas Keturakis

Stasys Jovaiša (Kulautuva, Kauno raj.)

Rimvydas Kazys Povilonis (Garliava, Kauno raj.)

Alisanda, Jonas, Vinga Džiovalai, Kamilė ir Andrius Slavickai (Kaunas)

Irena Bulotaitė (Kaunas)

Danutė Bulzgienė

Rimantas Džiautas (Vilnius)

Rimgailė Radžiūnaitė (Kauno raj.)

Jonas Jasas

Reda ir Jonas Karpavičiai (Raudondvaris, Kauno raj.)

Jadvyga ir Artūras Kolaičiai (Kaunas, dėdės – kunigo Ričardo Mikutavičiaus atminimui)

Jonas Ravinskas

Erikas Zigmantas (Kaunas)

Ona Pavilonytė (Anykščiai)

Ona Aleščikienė (Kaunas)

Algirdas Jonas Raila

Danutė ir Kęstutis Baranauskiai (Raseinių raj.)

Vitautė Vareikaitė (Jonava)

Benas Smolskas (Kaunas)

Urtė, Janina, Laura, Rytis ir Laurynas Milušauskai

Nijolė ir Arūnas Bataravičiai

Edvardas Linkevičius

Domantas Kebeikis

Adomas Gulbinas

Algimantas Patamsis (Vilnius)

Viktorija Pranckietytė-Žalėnė (Kauno raj.)

Mindaugas Kasiulevičius

Edikas Ringys (Kaunas)

Rūta Skersienė (Klaipėdos raj.)

Andrius Balsevičius (Kaunas)

Giedrius Jakubavičius (Raudondvaris, Kauno raj.)

50 dolerių

Algis Garolis (JAV)

48 eurai

Juozas Rožė (Kauno raj.)

45 eurai

Janina Ana Parfeniuk

40 eurų

Algimantas Antanas Šalaviejus (Vilnius)

Joana Jautakienė (Vilnius)

Tomas Šalaviejus (Vilnius)

Angelė Eisrodienė (Kaunas)

Stasys Raškevičius (Kaunas)

Giedrius Suchodolskis (Kaunas)

Antanina Stankevičienė

Joana Regina ir Remigijus Kazakevičiai (Kaunas)

Prof. Rymantė ir Alvydas Gleizniai (Kaunas)

Zita ir Valeras Kildišai (Kaunas)

Dainius Ratkelis (Kaunas)

Romas Gružauskas (Kauno raj.)

Vilija ir Pavelas Ževžikovai (Kaunas)

Audrius Chmieliauskas

Darius Auglys (Jurbarkas)

Zita ir Antanas Andrijonai (Vilnius)

35 eurai

Vytauto Stabulionio šeima (Vokietija)

Vaclovas Miškinis (Kaunas)

Vaida Vasiliauskaitė

Kristina, Aloyzas, Elzė, Ieva ir Jonė Pakalniškiai (Kaunas)

Artūras Kirijenko (Kaunas)

34 eurai

Edgaras Ašmontas

Evgenij Nedorezov (Vilnius)

33 eurai

Irena Gailiūnienė (Kaunas)

Jevgenij Nedorezov (Vilnius)

Aleksandr Nedorezov (Vilnius)

Zita Savickienė (Kaunas)

Rūta, Marius, Mindaugas ir Mantas Mirošničenkos (Kaunas)

32,22 dolerio

Dr. Mindaugas Mačernis (Vilnius)

31,98 euro

Tomas Grigalevičius (Kaunas)

Papildomai: 300 žmonių (daugiausia Vilniaus rajono gyventojai) skyrė Vyčio paramos fondui 2 procentus savo mokesčių už 2017 metus (pavardės žinomos, tačiau VMI prašymu neskelbiamos) – 2,719.06 eurų

Skyrė 2 proc. mokesčių už 2018 metus:

Daiva Simonavičienė (Kauno raj.)

Šarūnas Šuminas (Vilnius)

Vilius Kavaliauskas (Vilnius)

Eduardas Černulis (Kaunas)

Paulius Miknevičius (Kaunas)

Česlovas Germanavičius (Vilnius)

Brigita Uselienė (Kaunas)

Donatas Uselis (Kaunas)

30 eurų

Inga Dundulienė (Vilnius)

Jonas Pečkys (Kaunas)

Vytenis Kazimieras Strimaitis

Viktoras Pakalnis (Kaunas)

Adelė Volungevičienė (Leipalingis)

Paulius ir Eglė Zabielskai (Vilnius)

Audrija Manusadžianienė (Vilnius)

Vytautas Jurkevičius

Arvydas Vaitiekūnas

Michalina Astikienė (Vilnius)

Dalytė Krikštolaitytė (Kaunas)

Vita Kiaunytė

Vaidevutis Dėdelė (Kaunas)

Tomas Skėrys (Kaunas)

Rimvydas Jonynas

Edmundas Gudišauskas (Kaunas)

Karolis Buika

Nerijus Jonaitis (Jonava)

Giedrius Steponavičius (Kaunas)

Antanas Būda (Kauno raj.)

Jonas Būda (Kauno raj.)

Arūnas Apanavičius (Kaunas)

Monika, Virginija ir Bronius Vaičiuliai (Kaunas)

Ona Danutė Brundzienė (Kauno raj.)

Eglė Brundzaitė (Kauno raj.)

Jonas Brundza (Kauno raj.)

Gintautas Kmieliauskas (Kaunas)

Modestas Sereika (Kaunas)

Zenonas Vingelis (Kaunas)

Rasa Zozaitė (Kaunas)

Beirutas Vaitulionis

Virginijus Brazys (Kaišiadorys)

Romas Naidzinavičius

Kolekcininkų klubas “Kaišedarai” (Kaišiadorys, vad. Virginijus Brazys)

Rimantas Dromantas

Artūras Armonavičius (Kaunas)

Aušra Jurgaitienė (Vilnius)

Algirdas Juozas Rutkauskas

Ingrida ir Vaidas Vaičiukynai

Aldona Obolevičienė

Jolanta ir Mečislovas Valiukai (Telšiai)

Matas Staniulėnas (Kaunas)

Vanda ir Alvydas Lynikai (Kaunas)

Vidutė Gucevičienė (Kaunas)

Julius Proškus (Kaunas)

Ada Širvinskienė (Kaunas)

Dalius Raškinis

Laimutė ir Rimantas Ramanauskai

Justinas Ringaila (Kaunas)

MB „Impresso LT“ (Šiauliai, vad. Virginijus Liberis)

Juozas Radvilas (Domeikava, Kauno raj.)

Henrikas Šestilo (Kaunas)

Edmundas Ostreika

Aldona Kupstaitė (Kaunas)

Darius Mikalajūnas (Kaunas)

Giedrius Dziena (Kaunas)

Saulius Ližaitis (Airija)

Julija ir Mindaugas Iskevičiai (Kaunas)

Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba (pirm. Raimundas Kaminskas)

Mokymo centras „R Style House“ (Kaunas)

Urtė Kasparavičiūtė (Kaunas)

Vidmantas Griškaitis (Kaunas)

Česlovas Ramanauskas

Arvydas Šalaševičius (Kaunas)

Loreta Ramanauskienė

Žydrūnas Svirupskis (Vilkaviškio raj.)

Eglė Ramanauskaitė, Mindaugas Ramanauskas

Darija ir Vytautas Petkevičiai

Jurgita Šarapovienė

Algimantas Kacevičius

Rūta ir Justinas Jarusevičiai

Irutė Cerlinskienė (Kaunas)

Aleksandra Valantinienė

Davidas Šumskas (Aalborg, Danija)

29 eurai

Vytautas Ašmontas (Palanga)

Artūras Eisrodas (Kaunas)

27 eurai

Vaidotas Abramavičius (Kauno raj.)

26,26 euro

Vilija, Artūras, Kristina ir Andrius Gedminai (Kaunas)

25 eurai

Gintaras Babičas (Vilnius)

Benediktas Vilmantas Rupeika (Vilnius)

Tomas Mikonis (Tauragė)

Petras Bruklys (Alytus)

Julius Lopata (Kaunas)

Kęstutis Daškauskas

Jovita ir Donatas Antanaičiai

Mantas Zvicevičius (Kaunas)

Zenonas Kumetaitis

Kęstutis Vaškelevičius (JAV, Vašingtonas)

Andrius Paškevičius (Kaunas)

Artūras Paškevičius (Kaunas)

Aurimas Gabulas (Kaunas)

Virginija ir Justinas Dumbliai (Kaunas)

Danielius Dumblys (Kaunas)

Justas Dumblys (Kaunas)

Aidas Palačionis (Kaunas)

Titas Palačionis (Kaunas)

Dainius Palačionis (Kaunas)

Birutė Dagilytė (Kaunas)

Liutauras Trumpulis (Kaunas)

Goda Sabonytė (Kaunas)

Povilas Bugenis (Kaunas)

Nina ir Ričardas Dzienai (Kaunas)

Bytautų šeima (Kaunas)

Antanas Venckūnas (Kauno raj.)

Mindaugas Venskūnas (Kauno raj.)

Bronius Špakauskas (Noreikiškės, Kauno raj.)

Ina Stuogė ir Kent Jansson (Akademija, Kėdainių raj.)

Veronika ir Zigmas Kazlauskai

Matas Jasiulevičius (Kaunas)

Rita ir Justas Andrijauskai (Giraitė, Kauno raj.)

Dainius Gelažauskas

25 doleriai

Daiva ir Arvydas Barzdukai (JAV)

24 Eurai 

Tomas Utka (Kaunas)

23 Eurai 

Sigitas Zelionka

22 eurai

Arvydas Krištaponis

Ona ir Antanas Sirtautai (Kaunas)

Edvinas Juodis (Kaunas)

Vytis Siratavičius (Kaunas)

Saulius Balys (Utena)

Vaclovas Jazerskas (Druskininkai)

Loreta ir Valdemaras Jazerskiai (Druskininkai)

21,99 euro 

Audrius Aniūnas (Kaunas)

21,21 euro 

Kristina, Karolis ir Kajus Stirbiai (Kaunas)

21 euras 

Loreta ir Eugenijus Ambrazevičiai (Kaunas)

Aidas ir Vėjas Ambrazevičiai (Kaunas)

20 eurų 

Birutė Butkienė-Motiejūnaitė (Palanga)

Vida Valkiūnienė

Algirdas Zamžickas

Giedrius Čiuprinskas

Julijonas Poškus (Vilnius)

Artūras Margelis (Lazdijai)

Ingrida Malinauskienė (Lazdijai)

Danguolė Janina Jarošūnaitė (Vilnius)

Rojus Šimkūnas

Irena Gailiūnienė

Bronius Girdzijauskas

Jonas Repšys

Diana Pikšrienė (Kaunas)

Irena Gailiūnienė

Bronius Girdzijauskas

Aistė Avelytė ir Vidmantas Sulčius

Rytis Bebrauskas 

Prof. dr. Jonas Vaičenonis (Kaunas)

Tomas Gulbinas

Mindaugas Kutulis (Marijampolė)

Jonas Grumbinas

Jurgita ir Vidmantas Muraveckai (Kaunas)

Birutė Bagdonienė

Paulius Verbickas

Stanislovas Žiedelis

Dainius Medišauskas

Donatas Pauliukas

Rimantas Tučius (Vilnius)

Nijolė ir Antanas Jonaičiai (Kaunas)

Pakalnių šeima

Mindaugas Žibas

Rimtautė ir Zenonas Nariūnai (Molėtai)

Birutė Gražienė

Lina Balsienė

Janina Vaidotienė

Juozas Deltuva

Bronė Ramanauskienė (Molėtai)

Danutė Lukšienė

Jeronimas Belkevičius

Tomas Kazlauskas (Kaunas)

Vytautas Bareika

Sigitas Ramanauskas (Kaunas)

Ramunė ir Vilimas Kazlauskai (Kaunas)

Andrius Maskeliūnas

Julija Jankauskienė

Laimutė Antanavičienė

Vytautas Bagdonas

Romualdas Malinauskas (Vilnius)

Andrius Jarockis (Kaunas)

Vytautas Pupius (Prancūzija)

Gailutė Vadopalaitė (Kaunas)

Edita Birgiolienė (Kauno raj.)

Aura ir Egidijus Vereniai (Kaunas)

Deividas, Kristina ir Kamila Valinčiai (Kaunas)

Virgilijus Kazlauskas

Juozas Baltrušaitis

Austėja Strunkevičiūtė (Kaunas)

Motiejus Grubys (Kaunas)

Janina ir Vytautas Kazanavičiai (Kaunas)

Dainius Karkauskas (Kauno raj.)

Albinas Kairevičius (Kaunas)

Audris Vaskela (Kaunas)

Neringa Gaulytė (Kaunas)

Kraujučių šeima (Kaunas)

Stasys Virvičius

Antanas Perminas

Saulius Povilas Raila (Kaunas)

Monika Mickevičienė (Kaunas)

Vaidas Žvirblis (Prienų raj.)

Janina Vaidotienė

Paulina Grubytė (Kaunas)

Aurimas Striunkevičius (Kaunas)

Giedrius Januškevičius

Irena ir Eugenijus Skučai (Kaunas)

Vida Danutė Elena Morkūnienė

Linas Kaminskas (Kaunas)

Simonas Jonaitis (Kaunas)

Birutė Venckūnienė

Stasė Jūratė Žemaitienė

Algirdas Stasys Vėgėlė (Vilnius)

Sigitas Renčys (Vilnius)

Kazimieras Musteikis (Vilnius)

Bronislovas Vainora (Vilnius)

Jokūbas Fišas (Vilnius)

Juozas Šarkus (Vilnius)

Stasys Gagas (Kaunas)

Dainius Vėgėla

Nijolė Gagienė (Kaunas)

Jūratė Kuraitienė

Jūratė Paleckienė

Regina Dagilienė

Valentinas Apanavičius

Rasa Kugelienė (Kauno raj.)

Saulius Prialgauskas (Kaunas)

Saulius Rakūnas (Kaunas)

Dalia Liuberskienė

Nijolė ir Irmantas Katinai (Rukla, Jonavos raj.)

Dalia Ūsienė

Juozas Povilas Ūsas

Virginija ir Artūras Vasiliauskai (Kauno raj.)

Danguolė Aldona Baltušonienė (Kaunas)

Daiva ir Raimondas Šaparavičiai (Kaunas)

Aldona Jakuitytė (Kaunas)

Erikas Gavrilčikas (Kaunas)

Skaistė Gavrilčikaitė (Kaunas)

Roza Marytė Bartkienė (Kaunas)

Jonas Marcinkus (Kaunas)

Zita Urbonienė (Radviliškis)

Marija-Meilutė Alksnienė (Jonava, tėvelio - divizijos generolo Stasio Raštikio atminimui)

Linas Alksnis (Jonava, senelio - generolo Stasio Raštikio atminimui)

Marius Kondrotas

Dargvainių šeima (Kaunas)

Angelė Starkienė

Algis Milčius (Kaunas)

Darius Girdzijauskas (Kaunas)

Loreta Naudžiūnienė

Prof. Leonardas Kairiūkštis (Kaunas)

Roma Kureivienė (Marijampolė)

Jonas Kardokas (Marijampolė)

Audra ir Balys Žygeliai (Biržai)

Irena Babičenko

Algimantas Glušauskas

Donatas Kulvinskas (Prienai)

Sigita Mičkauskienė (Garliava, Kauno raj.)

Romualdas Gaurilčikas

Vytautas Gineika

Kipras Kavaliauskas (Vilnius)

Elita ir Remigijus Barkanovai (Kaunas)

Saulius Januškevičius (Kaunas)

Gintaras Keturakis

Piotras Kravčenko (Minskas, kaip buvęs Baltarusijos UR ministras – mūsų bendrai praeičiai pagerbti)

Elegijus Lengvensas (Kaunas)

Vida ir Stepas Galkinai (Ringaudai, Kauno raj.)

Violeta Bukmanienė (Kaunas)

Raimundas Butkevičius (Kaunas)

Steponas ir Austėja Adomaičiai, Simonas ir Gabija Pociai (Kazlų Rūda)

Prof. Albinas Kusta (Kaunas)

Antanas Samuolaitis (Šlienava, Kauno raj.)

Mindaugas Samuolaitis (Šlienava, Kauno raj.)

Valdas Adomaitis (Radviliškis)

Romualdas Norkus (Vilnius)

Zita ir Romas Žarnauskai (Vandžiogala, Kauno raj.)

Asta Žilinskė (Seredžius, Jurbarko raj.)

Rimutė Gaidienė

Regimantas Linikas (Kaunas)

Giedrė Mazienė

18 eurų

Svajūnas Pocius (Kaunas)

17 eurų

Laurynas Valkūnas (Panevėžys)

Gražina Skinkienė (Kaunas)

Asta Skinkienė (Kaunas)

Stasys Skinkys (Kaunas)

Salvijus Pyplys (Kaunas)

16 eurų

Renata ir Donatas Jančauskai (Kaunas)

15 eurų

Gintaras Žigas

Ramunė Kizytė

Vitas Kašėta

Darius Zabulionis (Kaunas)

Tomas Lenčiauskas

Eugenija Anelė Buškevičiūtė

Adelė Petravičiūtė-Rusteikienė (98 m. Molėtų r.)

Romualdas Kalvaitis

Vaiva Šarauskytė (Kaunas)

Vida ir Julius Daniai

Romualdas Dundulis

Vyčio Kryžiaus kavalierius Romas Žemaitis (Kybartai)

Marijona Valentukonienė

Nerijus Vilčinskas (Kaišiadorių raj.)

Jūratė, Egidijus, Adomas, Simonas ir Kristijonas Bagdonai (Kaišiadorys)

Alvydas Pociūnas

Tadas Brasas (Kaunas)

Gytis Surgėla (Kaunas)

Edita Eimutytė (Kaunas)

Jonas Bukšnaitis (Kaunas)

Sonata Žebuolienė (Kauno raj.)

Audrius Patalauskas (Kaunas)

Gabija Grašytė-Patalauskienė (Kaunas)

Rolandas Janonis (Biržai)

Virginija Dulskienė (Kauno raj.)

Alekas Morozovas

Danutė Stanislava Tarutienė (Kaunas)

Kęstučio Žibėno šeima (Vilnius)

Mantas Mockevičius

Valerija Sigutė Stelingienė (Kaunas)

Arvaidas Galdikas (Kaunas)

Jūratė Kiškienė

14 eurų

Sandra ir Rimvydas Kupčiūnai (Kauno raj.)

13 eurų

Nijolė Rinkevičienė (Kaunas)

Giedrius Žvaliauskas (Kaunas)

12 eurų

Arvydas Ribokas

Romualdas Savickis

Vytautas Juozas Senkus

Raimondas Muleronka (Jonava)

Tautvydas Sudaris

Saulius Butrimavičius

Eugenijus Dumčius

11 eurų

Diana Surgelė

Denis Sirtautas

Deimantė Sirtautaitė

Narūnas Sirtautas

Nojus Sirtautas

Marius Broniukaitis

Elena Deveikytė

Danielius Deveikis

Laurynas Deveikis

Gintare Deveikienė

Ąžuolas Šešelgis (Kaunas)

Jurgis Dagilis (Akademija, Kauno raj.)

Ieva Dagilytė (Akademija, Kauno raj.)

Nerijus Sakalauskas (Kauno raj.)

10,84 euro

Petras Mockus

10 eurų

Vladislovas Mikučiauskas (Vilnius)

Neringa Lopataitė (Kaunas)

Andrei Olechov

Kristina Lipinskienė

Stanislovas Intas

Juozas Tutinas

Vida Adomaitytė

Jonas Ignatavičius

Tomas Sabaliauskas

Kęstutis Balutis

Saulius Dailidė (Šakių raj.)

Antanas Baltrušis

Šarūnas Jurčiukonis

Laura Serapinienė

Gintaras Vidzickas

Jonas Ratkevičius

Vilija Mazgeikienė (Šilutė)

Laima Šipkauskienė

Gražina ir Juozas Stasinai

Valdas Adomaitis

Valdas Lukoševičius

Andrius Puksas 

Mantas Čižauskas

Ieva Skarupskaitė

Simona Kulberkytė

Ernestas Urniežis

Mindaugas Ugianskas

Darius Apalianskis

Aurelija Činikienė

Titas Pranas Murauskas (Kaunas)

Rimas Markelevičius

Albinas Šuminskas (Ukmergė)

Nerijus Virvičius

Darius Masaitis

Edvardas Milčiūnas

Alvidas Pupelis

Vytis, Milda ir Vytautas Ostrauskai

Martynas, Kamilė ir Simas Klepeckai

Aldona ir Vidmantas Mačerauskai

Ramunė Jakucevičienė

Vidmantas Jonynas

Julija Gaižauskienė

Vytautas Stankevičius

Artūras Gurauskas (Kaunas)

Ričerdas Keršys

Leonardas Stanaitis

Juozas Gudauskas

Danutė Danylienė

Algirdas Bagdonas

Nerijus Krašinskas

Nijolė Rimkevičiūtė

Aleksandras Prokoluščenko (Kaunas)

Gediminas Kvietkauskas

Raimonda Avižienė (Kaunas)

Vygaudas Molis (Kaunas)

Vaclovas Juška (Kaunas)

Andrius Beinoravičius (Kaunas)

Sandrina Pyplienė (Kaunas)

Aidas Skinkys (Kaunas)

Nerijus Paklonskas

Irina Rinkevičienė (Vilnius)

Valdemaras Stempkauskas (Vilnius)

Aldona Karkauskienė (Kaunas)

Juozas Rinkevičius (Kaunas)

Audrius Naujokas

Raimundas Citvaras

Remigijus Liugaila (Kaunas)

Rimas Zavišius (Kaunas)

Dainius Savickas (Kaunas)

Evaldas Murauskas

Gintautas Dundulis (Kaunas)

Darius Ružauskas (Kaunas)

Ramutė Krikščiūnienė ir Sergej Mašnickij (Kauno raj.)

Algirdas Skerstonas

Irmantas Vaškevičius (Airija)

Vytautas Pilipavičius (Kaunas)

Vygantas Petras Dudėnas

Saulius Rūtelionis (Kaunas)

Aušrinė Vingelytė (Kaunas)

Žilvinas Vingelis

Gintaras Ramonas (Klaipėda)

Gitana Jasėnienė

Mindaugas Glinskis (Vilnius)

Vytautas Dobilas (Vilnius)

Gintautas Brimas (Vilnius)

Vidas Andrikis (Vilnius)

Aloyzas Tarvydas (Vilnius)

Romualdas Benediktas Bartaška (Vilnius)

Kęstutis Virketis (Vilnius)

Tadas Vilčinskas (Vilnius)

Elmaras Milinavičius (Vilnius)

Vytautas Kvietkauskas (Vilnius)

Vitalijus Jusevičius (Vilnius)

Rimantas Povilas Jogėla (Vilnius)

Vytenis Mažiulis (Vilnius)

Laurynas Suodaitis (Vilnius)

Jonas Jagminas (Vilnius)

Gražvydas Grigaliūnas (Vilnius)

Stasys Brundza (Vilnius)

Rimvydas Bliūdžius

Jurgita Vinskienė

Mykolas Daniūnas (Kauno raj.)

Giedrius, Violeta, Monika ir Augustė Valiūnai (Kaunas)

Danutė Skudžinskaitė

Arvydas Ušackas (Kaunas)

Remigijus Endriukaitis

Grasilda Lenkutienė (Kaunas)

Eglė Machtejevienė (Kaunas)

Rimantas Miliūnas (Kaunas)

Darius Virganavičius (Vilnius)

Darius Blinstrubas

Alfonsas Rubys

Janina Gražulevičienė

Izabela Savickienė (Kaunas)

Darius Palskis

Vytautas Staišiūnas (Šiauliai)

Rasa Firantienė (Kaunas)

Alfredas Laukineitis

Darius Uogintas (Molėtai)

Jurgis Romanas Gaidžiūnas (Kaunas)

Ainė Pociūnienė

Albertas Latvys (Kaunas)

Kristijonas Jokūbonis (Kaunas)

Vaidas Keturakis

Paulius Baltrėnas (Kaunas)

Juozas Gicevičius (Kaunas)

Leonas Veržbolauskas (Kaunas)

Karolina Laimutė Baguševičienė (Kaunas)

Mantas Ivaškevičius (Kauno raj.)

Vladislovas Norkus (Kaunas)

Ignas Jašinskis (Kauno raj.)

Rokas Jašinskis (Kauno raj.)

Eglė Jašinskienė (Kauno raj.)

Elena Vasiliauskienė (Kauno raj.)

Audrius Šimonis (Kaunas)

Leonardas Žukauskas (Kaunas)

Stefanija Žukauskienė (Kaunas)

Vanda ir Jonas Raubai (Kaunas)

Evaldas Kadžiulis

Zenonas Rudaitis

Gintaras Kniazevas

Gabija Vasiliauskaitė (Kauno raj., Domeikava)

Monika Vasiliauskaitė (Kauno raj., Domeikava)

Rimas Grigonis (Kaunas)

Darius Stasiukaitis (Kaunas)

Zigmas Milčius (Kaunas)

Vytautas Milėnas (Kaunas)

Gediminas Simonavičius (Kaunas)

Gintas Vilkelis (Vilnius)

Valerija Lilija Glodienė

Algimantas Baravikas (Kazlų Rūdos sav.)

Andrius Krivickas (Kaunas)

Rita Krivickienė (Kaunas)

Romualdas Liudvikas Jakubonis (Kaunas)

Deimantė Gedvilaitė (Kaunas)

Vitalija Kraučelienė (Kaunas)

Irena Daugelienė (Kaunas)

Audrius Daugėla (Kaunas)

Gintaras Daugėla (Kaunas)

Gražina Teresė Pabrinkytė

Danutė Žilinskienė (Kaunas)

Romaldas Morkvėnas

Boleslovas Savickas (Kaunas)

Danutė Richterienė (Kaunas)

Eleonora Butėnienė (Kaunas)

Danutė Gedutienė

Darius Liutvinskas

Stasys Audickas

Kun. Jonas Stankevičius (Kaunas)

Kauno ukrainiečių bendrija (pirm. Nikolajus Denisenko)

Vaiva Navackas

Zina ir Kęstutis Valaliai (Kalvarija)

Saulius Ališauskas

Diana ir Aidas Adomaičiai

Raimondas Šaumonas (Panevėžys)

Audrius Matulaitis (Vilnius)

Algirdas Jurkauskas

Anicetas Varnas (Marijampolė)

Vida Brazauskienė (Marijampolė)

Valentinas Aleksa (Kaunas)

Gediminas Aleksa (Kaunas)

Jolanta Kudzytė

Renatas Čibiras

Jonas Daniusevičius

Jūratė Dilienė (Vilnius)

Birutė Alborovienė

Svaigedas Stoškus

Rita Daugelienė (Rumšiškės, Kaišiadorių raj.)

Rita Ūksienė (Akademija, Kauno raj.)

Agnės Švelnienės šeima (Kaunas)

Valentinas Kazlauskas

Aretas Čekavičius (Garliava, Kauno raj.)

Audronė ir Algis Alauniai (Kaunas)

Rasa Šlinkšienė

Daiva Petraitienė (Kaunas)

Evaldas Jocas

Viktoras Marčiukaitis

Violeta Lukoševičienė

Jolanta Žlibinienė

Balys Stasys Mekuška (Vilnius)

Rytis Bagdžiūnas

Paulius Deltuva

Vaidas Šimbelis

Saulius Revas

Rita Danisevičiūtė

Elvyra Šarakauskienė

Deimantas Damašauskas

Neringa Katiliūtė

Ona Stogienė (Garliava, Kauno raj.)

Gintautas Tamulaitis (Kaunas)

Zigfridas Jankauskas (Vilnius)

Margarita Jankauskienė (Vilnius)

Edmundas Jankauskas (Vilnius)

Agnė Jankauskaitė (Vilnius)

Marius Romaškevičius (Kaunas)

Povilas Mačiuitis (Kaunas)

Arvydas Pauliukas (Kaunas)

Vaidotas Ražauskas

Vytautas Stankevičius (Ringaudai, Kauno raj.)

Rūta ir Edmundas Danilevičai (Kaunas)

Marija Leščiukaitienė

Vida ir Bronius Čekanauskai (Vilnius)

Jolita Raslanė

9,99 euro

Mantas Karčiauskas

9 eurai

anonimas (Lazdijai)

8,88 euro

Vykintas Morkvėnas

8 eurai

Donatas Jonas Rinkevičius (Vilnius)

7,77 euro

Dainius Baršauskas (Kaunas)

7,21 euro

Mindaugas Stučys (Kaunas)

7,20 euro

Erikas Gutas (Kauno raj.)

7 eurai

Vytautas Palčiauskas, Tomas Jotkus, Agnė Jotkutė

Simas Vaškevičius (Kaunas)

Robertas Preikša

6 eurai

Danguolė Jakelaitienė

5 eurai 

Kęstutis Zolba

Aras Juršys

Vitalija Miliauskienė (Lazdijai)

Mantas Sabaliauskas (Lazdijai)

Kavaliauskai (Lazdijai)

Janina Karauskienė (Lazdijai)

Algimantas Ambrazevičius (Lazdijai)

Asta Pileinienė (Lazdijai)

Arūnas Sujeta (Lazdijai)

Kristina Jančiulienė (Lazdijai)

Viačeslavas Daraškevič

Odeta Stanevičienė

Vilmantas Aganauskas (Kaišiadorių raj.)

Algis Bulka

Nijolė Kavaliauskienė

Danutė Žilinskienė (Vilnius)

Edmundas Vaitkus (Vilnius)

Algimantas Kavaliauskas (Panevėžys)

Stanislava Antanina Mickuvienė

Audrius Steponkevičius

Pranė Apanavičienė

Audrius Šeštakauskas (Kaunas)

Daina Kulbienė (Kaunas)

Petras Kulbis (Kaunas)

Deivydas Vasiliauskas

Dainius Valiūnas (Kaunas)

Darius Šerpetauskas

Gintas Raginis

Vilmantas Balaišis

Rytis Dobilas

Laurynas Visockis

Gintaras Lučinskas (Alytus)

Paulius Klimas (Kauno raj.)

Dalius Vaitkevičius (Kauno raj.)

Juras Skinkys (Kaunas)

Daumantas Skinkys (Kaunas)

Gerda Pyplytė (Kaunas)

Paulius Pyplys (Kaunas)

Sofija Skinkytė (Kaunas)

Raimondas Bacevičius

Donatas Naujikas (Kaunas)

Gediminas Černiauskas

Aldona Černiauskienė

Vilūnė Zakytė (Goteborgas, Švedija)

Leonas Savickas

Tomas Ambrizas (Anglija)

Vida Kudzienė

Vytautas Kudzys

Aidas Ulba (Kaunas)

Gintaras Zamokas

Robertas Kulikauskas (Molėtai)

Benas Puišys (Kaunas)

Gintaras Golubovas (Šiauliai)

Romas Eidukevičius (Vilkaviškis)

Vilmantas Sirotka (Kauno raj.)

Aldona Žėčienė

Ramūnas Alinskas (Kaunas)

Giedrius Lenkaitis

Laimutis Gudeliauskas

Pavel Kulak (Kaunas)

Katryna Sanikova (Kaunas)

Ruslanas Galiūlinas (Kaunas)

Regina Vanda Gelžinienė

Edvinas Andrijauskas (Kaunas)

Arvydas Andziulevičius (Kaunas)

Paulius Šinkūnas (Kaunas)

Jonas Krupėnas

Saulius Milkauskas (Kaunas)

Viktoras Kupreščenkovas (Kauno raj., Ramučiai)

Vilius Tumynas (Kaunas)

Lionginas Katinas (Kaunas)

Svetlana Volteraitienė (Kaunas)

Laimutė Bendžiūnaitė (Kaunas)

Ričardas Visockas (Kaunas)

Sigitas Subačius (Kaunas)

Evaldas Bradūnas (Kaunas)

Jūratė Valančiauskienė (Kaunas)

Giedrė-Marija Dovydavičienė (Kaunas)

Milda Knizelienė (Kaunas)

Ana Surdokienė (Vilnius)

Arūnas Surdokas (Vilnius)

Martynas Katilius

Ričardas Gudaitis

Robertas Pikšrys

Tautvilas Rinkevičius (Kaunas)

Monika Mažintienė (Kaunas)

Miglė Mažintaitė (Kaunas)

Danguolė Šitikovienė (Kaunas)

Romualdas Dunauskas (Kaunas)

Vytautas Antanas Raudžius (Kaunas)

Jonas Arbačiauskas (Kaunas)

Eimantas Peičius (Kaunas)

Valdas Valiūnas (Kaunas)

Jonas Ivaškevičius (Kaunas)

Liudvikas Ivaškevičius (Kaunas)

Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius Stasys Ignatavičius (Kaunas)

Valentina Kulyk (Kaunas)

Volodymyr Kulyk (Kaunas)
Aleksandras Stepanenko (Kaunas) 

Vilius Puronas (Šiauliai)

Paulius Kurnickas (Panevėžys) 

Andrejus Spiridonovas

Emilija, Ineta, Arnas, Lina ir Deividas Vasiliauskai

Gytis Jasenauskas

Rima Aleksienė (Kaunas)

Darius Valaitis (Garliava, Kauno raj.)

Giedrius Klimanskis (Kaunas)

Šarūnas Toliušis (Klaipėda)

Tomas Toliušis (Kaunas)

Dainius Musiejus

4 eurai

Regina Kubilienė (Lazdijai)

Vytautas Palčiauskas, Justas Brazauskas, Rytis Gumauskas

Vilius Gogelis (Kaunas)

Milena Milinskaitė

3,33 euro

Modestas Patašius (Kaunas)

3 eurai

Algimantas Mikelionis (Lazdijai)

Juozas Armanavičius (Lazdijai)

Aldona Valiukevičienė (Lazdijai)

Viktorija Žilvytė (Lazdijai)

Jūratė Jastromskaitė

Eglė Aleknaitė

Manvydas Milkus

Ginta Kibirkštė

Gediminas Sasnauskas (Vilnius)

Martynas Bykovas (Kaunas)

Ramūnas Vozgirdas (Kaunas)

Gediminas Barkauskas (Kaunas)

Gražina Šiaudytytė (Kaunas)

Zenonas Safjanauskas (Kaunas)

Marius Tamošiūnas

Modestas Margelis

Aurelija ir Žydrūnas Katkiai (Kaunas)

2.65 euro

Ovidijus Bacevičius (Anglija)

2.50 euro

Jolita Vaitulevičienė (Lazdijai)

Vilija Vievesienė (Lazdijai)

2 eurai

Elena Kaškelytė (Lazdijai)

Vilija Šveikauskienė

Robertas Juchnevičius

Julius Snudaitis

Regina Voverienė (Kaunas)

Sigitas Baliulis (Kaunas)

Algimantas Mieliauskas (Kaunas)

Mindaugas Sakalauskas

Arūnas Vičiūnas

Mindaugas Reutas (Kaunas)

1,11 euro

Austėja Povilaitytė ir Tomas Povilaitis (Kaunas)

1 euras

Gustas Burba (Lazdijai)

Nerijus Stasiulionis

Vytautas Satkauskas (Kaunas)

Ramūnas Bindokas (Vilkaviškis)

Audronė Staugaitienė

Linas Anužis (Kaunas)

Aistis Savickas (Kaunas)

Andrius Bacevičius (Kaunas)

Giedrė Janavičienė (Kaunas)

Ernesta Gusmerytė (Kaunas)

Darius Makarevičius

VYČIO VISUOMENINIS KOMITETAS

Valdas Adamkus, Prezidentas
Regimantas Adomaitis, aktorius, Nacionalinės premijos laureatas
Aleksandras Ambrazevičius, Kovo 11-osios akto signataras
Vytenis Andriukaitis, EK komisaras, Kovo 11-osios akto signataras
Edmundas Armoška, kultūros mecenatas
Vida Bandis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje
Egidijus Bičkauskas, teisininkas, Kovo 11-osios akto signataras
Šarūnas Birutis, buvęs kultūros ministras
Gintautas Blažiūnas, architektas, VGTU docentas 
Vytautas Bogušis, rezistentas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Jurgis Brėdikis, kardiochirurgas, diplomatas, rašytojas, LSMU profesorius
Vytautas Brėdikis, architektas, Dailės akademijos profesorius
Ingrida Bublys, Lietuvos generalinė garbės konsulė Klivlende
Juozas Budraitis, aktorius, diplomatas, Nacionalinės premijos laureatas
Romualdas Budrys, LDM direktorius
Alfredas Bumblauskas, Vilniaus universiteto profesorius, istorikas
Saulius Cicėnas, Vilniaus universiteto profesorius, chirurgas onkologas
Ginas Dabašinskas, žurnalistas
Rimantas Dichavičius, grafikas, fotografas, LRV kultūros premijos laureatas
Algis Didžiulis, energetikas, kultūros mecenatas, Kolumbija-Lietuva
Jurgis Didžiulis, dainininkas, kompozitorius
Vydas Dolinskas, dr., Nacionalinio Valdovų rūmų muziejaus direktorius
Gražina Drėmaitė, paminklosaugininkė
Juozas Galkus, Dailės akademijos profesorius, grafikas, Vyčio studijos autorius
Petras Geniušas, pianistas, Nacionalinės premijos laureatas
Eimantas Grakauskas, Kovo 11-osios akto signataras
Vytautas Grigaravičius, Alytaus meras, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
Romualdas Grigas, profesorius, Mokslų akademijos narys korespondentas
Mečys Laurinkus, dim. generolas, buvęs VSD direktorius, Kovo 11-osios akto signataras
Povilas Malakauskas, dim. generolas, buvęs STT ir VSD direktorius
Danutė Mallart, kultūros mecenatė, Briuselis
Šarūnas Marčiulionis, olimpinis čempionas
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė
Vytautas Martinkus, rašytojas, profesorius
Alvydas Medalinskas, politologas, Sajūdžio iniciatyvinės grupės narys
Rimantas Miknys, istorikas, Lietuvos istorijos instituto direktorius
Marijonas Mikutavičius, dainininkas, žurnalistas
Leonas Milčius, Kovo 11-osios akto signataras
Alvydas Nikžentaitis, istorikas
Virgilijus Noreika, dainininkas, pedagogas, Nacionalinės premijos laureatas
Romualdas Norkus, žurnalistas, leidėjas
Artūras Paulauskas, teisininkas, pirmasis LR generalinis prokuroras
Aurimas Perednis, žurnalistas
Saulius Pilinkus, Vilniaus istorijos puoselėtojas
Saulius Povilaitis, verslininkas, Asociacijos „Vilniui ir Tautai” pirmininkas
Valdemaras Razumas, prof. dr., Mokslų akademijos prezidentas
Edmundas Rimša, dr., istorikas, heraldikos ir Vyčio tyrinėtojas
Benas Rupeika, žurnalistas, Kovo 11-osios akto signataras
Alvydas Sadeckas, teisėsaugininkas
Raimondas Savickas, dailininkas, pedagogas
Albertas Sinevičius, LR pirmosios vyriausybės ministras
Gintaras Songaila, vienas Atgimimo Sąjūdžio kūrėjų
Ignas Stankovičius, dim. pulkininkas, buvęs KAM viceministras
Aloyzas Stasiulevičius, dailininkas
Antanas Sutkus, fotografas, Nacionalinės premijos laureatas
Valentinas Sventickas, rašytojas, Nacionalinės premijos laureatas
Juozas Šalkauskas, žurnalistas 
Pranas Šerpytis, kardiologas, Vilniaus universiteto profesorius

Gediminas Jakavonis, buvęs LR Seimo narys
Adas Jakubauskas, MRU profesorius, Lietuvos totorių sąjungos pirmininkas
Ramutis Jancevičius, teisėsaugininkas
Zigfridas Jankauskas, LKA sekretorius, meno mecenatas
Gediminas Jankus, rašytojas, buvęs Šaulių sąjungos vadas
Donatas Januta, teisininkas, išeivijos publicistas iš Kalifornijos, JAV
Česlovas Jezerskas, dim. brigados generolas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Petras Jonušas, „Versmės“ leidyklos vadovas
Marius Jovaiša, leidėjas, fotografas
Arvydas Juozaitis, dr., filosofas, rašytojas
Jurgis Jurgelis, dim. generolas, Kovo 11-osios akto signataras
Henrikas Juškevičius, UNESCO generalinės direktorės patarėjas, Paryžius
Jurgis Kairys, lakūnas, pasaulio čempionas
Raimundas Kaminskas, Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas
Evelina Karalevičienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė
Gediminas Karalius, skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas
Gintaras Karosas, JAV visuomenės veikėjas, Bostonas-Florida
Jonas Kauneckas, Panevėžio vyskupas emeritas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Algirdas Kaušpėdas, architektas, dainininkas
Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, istorikas
Giedrius Kazimierėnas, tapytojas, Vilniaus dailės akademijos profesorius
Pranas Kiznis, verslininkas, „Lietpak“ direktorius
Faina Kukliansky, teisininkė, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė
Antanas Kulakauskas, istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius
Arnoldas Kulikauskis, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas
Algirdas Kumža, Kovo 11-osios akto signataras, Lietuvos ambasadorių klubo prezidentas
Romas Kvintas, skulptorius
Vytautas Šliūpas, Kalifornijos lietuvių veikėjas, aušrininko Jono Šliūpo sūnus (mirė 2017 metų rugpjūtį)
Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
Stanislovas Tamošaitis, buvęs Paramos ir labdaros fondo Himno ir jo autoriaus V. Kudirkos vardui įamžinti direktorius
Algirdas Toliatas, kunigas, Lietuvos policijos kapelionas
Rimas Tuminas, režisierius, Nacionalinės premijos laureatas
Vygaudas Ušackas, diplomatas, buvęs UR mi-nistras
Giedrius Uždavinys, kardiochirurgas, Vilniaus universiteto profesorius
Antanas Vaičekauskas, skulptorius
Stasys Vaitekūnas, Klaipėdos universiteto profesorius (mirė 2016 12 06)
Petras Vaitiekūnas, Kovo 11-osios signataras, diplomatas, buvęs UR ministras
Leonardas Vaitys, architektas, leidėjas
Antanas Valionis, diplomatas, buvęs UR ministras
Vidmantas Valiušaitis, publicistas, Adolfo Damušio fondo pirmininkas
Benediktas Vanagas, lenktynininkas
Valdas Vasiliauskas, žurnalistas, buvęs Seimo narys
Zenonas Vegelevičius, dim. pulkininkas, buvęs karo aviacijos vadas
Andrius Vilkauskas, KTU fakulteto dekanas
Arkadijus Vinokuras, aktorius, publicistas 
Petras Vyšniauskas, profesorius, muzikantas, Nacionalinės premijos laureatas
Vytautas Zabielskas, Lietuvos karių, nukentėjusių nuo genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas
Gabrielius Žemkalnis, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas (mirė 2017 12 10)
Algirdas Žebrauskas, architektas, Nacionalinės premijos laureatas
Stasys Žirgulis, skulptorius
Artūras Žukauskas, prof., Vilniaus universiteto rektorius

PARAŠYK MUMS

Negavote padėkos?

Spauskite čia:

Įmonės kodas: 304400436
Adresas pašto siuntoms:

Blindžių g. 31–9, Vilnius, LT- 08111

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

© 2018 Vyčio Paramos Fondas

vycioparamosfondas@gmail.com

 

Tel. +370-616-45845

LT80 7300 0101 4970 6864

AB ,,Swedbank"

SWIFT kodas HABALT22

Svetainės kūrimas: 

  • White Facebook Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon